De producten van

NatuurlijkDivers

Veehouder (andere dieren), Stoutenburg Noord
Aart Verhagen
Aart Verhagen heeft NatuurlijkDivers opgestart in 2021. Het bedrijf is gevestigd te Stoutenburg Noord, in Utrecht.

Het project

Ik ben Aart Verhagen, 21 jaar oud en ik heb in het voorjaar van 2021 het veehouderij bedrijf NatuurlijkDivers opgestart.

Ik kom oorspronkelijk niet uit de agrarische sector, maar in 2020 ben ik begonnen aan de HBO opleiding Dier- en veehouderij in Dronten. Daar kwam ik er al snel achter dat mijn ideaalbeeld van de veehouderij een andere is dan die van de gangbare en biologische landbouw. Na veel zoeken kwam ik uit op REGENERATIEVE LANDBOUW!!!

Wat is regeneratieve landbouw?
Het herstellen(of opnieuw genereren) van de bodem en de natuur door middel van landbouw.

Binnen het bedrijf gebruiken we net als bij de biologische landbouw geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, maar het grote verschil zit hem in de manier waarop we de dieren managen.

Bij de vleeskoeien passen we regeneratieve beweiding toe. Hierbij krijgen de koeien iedere dag een ander stukje gras en komen ze pas weer terug op dat stukje als het gras daar volledig is hersteld. Hiermee bootsen we het natuurlijke gedrag na van grote kuddes grazers(zoals je die nu alleen nog maar in de Serengeti in Afrika ziet). Hierdoor krijgt het gras de tijd om zijn wortelgestel weer volledig te herstellen. Op deze manier kan er een grote hoeveelheid koolstof onder het grasland worden vastgelegd.

Het is de bedoeling om ook leghennen te gaan houden. Deze komen dat achter de koeien aan in een mobiel kippenhok en met een vrije uitloop binnen kippennetten. Ze krijgen een biologische legmix gevoerd. De hennen kunnen dan ook voedingsstoffen uit gras, kruiden en mest van de koeien halen. Dit zorgt voor gezonde kippen en voor gezonde en lekkere eieren!!

In de zomer gaan we ook vleeskuikens houden. Deze komen in kleine groepen, in kippenrennen zonder bodem, op het gras te lopen. Ook deze worden dagelijks verplaatst en krijgen biologisch voer gevoerd. De extra beweging en extra voeding uit het gras en insecten zorgt voor een extra lekker en mals stukje kip.

Dit alles zou moeten resulteren in een florerend grasland waar landbouw en natuur elkaar versterken.
Daarnaast zorgt een gezonder stukje grasland voor gezondere dieren, de gezondere dieren weer voor gezonder voedsel, en het gezondere voedsel voor een gezonder mens!

Ps. Kijk voor een nog betere impressie van het bedrijf en de manier van werken op de Instagram of Facebook pagina van NatuurlijkDivers

Adres
Vinselaarseweg 14
3836 PG Stoutenburg Noord
2021
Jaar van oprichting
0.2
geen voltijdse werknemers

Het beroep en de werkwijze van NatuurlijkDivers

Dieren

8 dieren

Aberdeen Angus

Teeltmethoden

De dieren worden op de veehouderij geboren

Veehouderij met vrije uitloop

Voer

Voer op basis van gras of andere voedergewassen, gebruik van vitaminen en voedingssupplementen

Op mijn boerderij geproduceerd, afkomstig van een leverancier binnen de EU

Ggo-vrij voer (volgens de verklaringen van de producent)

Behandeling van de dieren

Ik behandel de dieren enkel als ze ziek zijn

Behandelingsmethode: niet ingevuld

Verwerking en secundaire ingrediënten

Ik verwerk mijn producten niet

Andere ingrediënten: niet ingevuld

Herkomst van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Opmerking

De runderen krijgen alleen gras, hooi en als extra mineralen voorziening, Keltisch zeezout.

Deze informatie wordt door de Producent zelf meegedeeld.