De producten van

Biotop

Ambachtelijke producent (non-food), Welkenraedt
Biotop .
Biotop . heeft Biotop opgestart in 1996. Het bedrijf is gevestigd te Welkenraedt, in Région Wallonne.

Het project

Nederlandse vertaling hieronder.
Biotop est une entreprise belge créée en 1996 , au coeur des Hautes Fagnes.
Quand en 2012 son fondateur a décidé de prendre sa retraite, nous étions, de notre côté, en plein questionnement sur notre vie professionnelle (suite à la naissance de notre premier enfant). Nous utilisions personnellement les produits Biotop depuis de nombreuses années...
et c'est ainsi, que nous avons décidé, de reprendre Biotop pour en faire notre projet personnel en accord avec nos valeurs :)

Nos valeurs sont, le respect de la nature et de l'humain en produisant des produits de qualité, efficaces et écologiques.
La proximité et le contact avec nos consommateurs est important à nos yeux, tout comme la transparence sur nos produits.
Nous sommes toujours ouverts aux questions et répondons avec transparence.
Nous avons choisi de fabriquer des produits en grande majorité concentrés et avons décidé de garder des prix abordables pour q' écologie rime aussi avec économie.
Nous avons optés pour le label belge, "l'ecogarantie" qui grâce à son cahier de charge extrêmement strict, nous permet de fabriquer des produits qui respectent au maximum le biotope, l'environnement .
Ce choix est à double tranchant, car tellement poussé dans ces critères, et évoluant chaque année grâce à des groupes de travail, nous n'avons pas encore réussi à labelliser toute la gamme.
Nous y travaillons, mais pas à n'importe quel résultat. Nous voulons bien entendu que les produits restent efficaces, nous cherchons cet équilibre parfait entre qualité, efficacité et écologie.

Nous voilà en 2019, nous sommes maintenant à 5 dans l'équipe :)

Biotop c'est éco-logique!
Nous essayer c'est nous adopter.

facebook.com/Biotop..

Biotop is een Belgisch bedrijf, opgericht in 1996 in het hart van de Hoge Venen.
Toen de oprichter in 2012 met pensioen ging, hebben we gekozen voor een professionele heroriëntatie (na de geboorte van ons eerste kind).
We hadden de Biotop producten al sinds vele jaren zelf gebruikt...
En zo hebben we besloten om Biotop over te nemen en er ons persoonlijk project van te maken, in overeenstemming met onze waarden.

Onze waarden zijn respect voor de natuur en de mens, door het produceren van kwalitatieve, efficiënte en ecologische producten.
Nabijheid en contact met onze consumenten is belangrijk voor ons, evenals de transparantie van onze producten.
Wij staan altijd open voor vragen en antwoorden met transparantie.
Wij hebben ervoor gekozen om voornamelijk geconcentreerde producten te produceren en hebben besloten om de prijzen betaalbaar te houden, zodat de ecologie ook rijmt met de economie.
We hebben gekozen voor het Belgische label, "ecogarantie" die ons, dankzij zijn uiterst strenge specificaties, toelaat om producten te produceren die het biotoop en het milieu zo veel mogelijk respecteren.
Deze keuze is een tweesnijdend zwaard, omdat deze criteria zo sterk zijn doorgedrukt, en doordat deze elk jaar weer evolueert door de werkgroep, zijn we er nog niet in geslaagd om het hele gamma te labelen.
We werken eraan, zonder de efficiëntie van onze producten aan te tasten . We willen dat de producten effectief blijven, uiteraard zoeken we naar de perfecte balans tussen kwaliteit, efficiëntie en ecologie.

Hier zijn we dan in 2019, we zijn nu 5 in het team:)

Biotop is eco-logisch!
Test het uit, u zal niet teleurgesteld zijn.
facebook.com/Biotop..

Adres
Chemin des Tilleuls 34
4840 Welkenraedt
1996
Jaar van oprichting
5
voltijdse werknemers

Het beroep en de werkwijze van Biotop

Geen informatie beschikbaar

De Producent heeft nog geen informatie toegevoegd over deze activiteit. Als je hier meer over wil weten, twijfel dan niet om de Producent te vragen om deze informatie aan te vullen.